NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.

 

Witam w witrynie parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

w Zalesiu. Ks. Ryszard Kochanowicz

ZADUSZKI STRAŻACKIE

Powrót

Msza Święta za zmarłych kapłanów.

Powrót

Kolędnicy misyjni.

Pielgrzymka dzieci komunijnych- Jasna Góra, 6 lipca 2021 r.

Poświecenie Krzyża na cmentarzu, 31 maja 2021 r.

Powrót

WSKAZANIA BISKUPA TARNOWSKIEGO NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 DLA DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

 

Wskazania Biskupa Tarnowskiego na Wielki Tydzień 2021 dla diecezji tarnowskiej fot. Przemysław Rura

W kontekście zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 przypominam o udzielonej dyspensie ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020), która nadal obowiązuje. Proszę wiernych świeckich, aby podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia wzięli pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła, z powodu nałożonych limitów osób, które mogą w nim przebywać jednocześnie. Zachęcam więc do łączenia się duchowo z tymi celebracjami za pośrednictwem różnego rodzaju transmisji. Ponadto w trosce o dobro duchowe oraz zdrowie fizyczne zarówno wiernych, jak i duszpasterzy, ustanawiam następujące normy dla Diecezji Tarnowskiej:

 1. 1. Proszę kapłanów, by w najbliższych dniach umożliwili wiernym jak najszerszy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania, zaś wyznaczając godziny dyżurów w konfesjonale uwzględnili także godziny wieczorne, aby osoby wracające z pracy miały możliwość przystąpienia do tego sakramentu. W ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej należy poinformować wiernych o godzinach dyżurów, uczulając na to, że spowiedź w sąsiednich większych parafiach może być wręcz niemożliwa ze względu na dużą liczbę penitentów.

 2. 2. Msza Krzyżma zostanie odprawiona tradycyjnie w Wielki Czwartek w katedrze o godz. 9.00. Zapraszam na nią jedynie księży dziekanów, prepozytów kapituł, a także księży pracujących w Kurii oraz instytucjach diecezjalnych.

 3. 3. Wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego w miarę możliwości starajmy się zorganizować w sposób tradycyjny (w oparciu o wskazania Kalendarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej), uwzględniając przy tym normy sanitarne oraz poniższe modyfikacje.

 4. 4. We Mszy Wieczerzy Pańskiej, należy pominąć obrzęd obmycia nóg.

 5. 5. W Liturgii Męki Pańskiej:

  1. a) W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w 2020 r.

  2. b) Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.

  3. c) Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Należy pouczyć wiernych, by nie całowali Krzyża.

  4. d) Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.

  5. e) Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.

 6. 78. Mając na uwadze, że obrzęd błogosławieństwa pokarmów prawdopodobnie zgromadzi wiele osób, które w okresie pandemii rozluźniły więź ze wspólnotą parafialną (zwłaszcza rodziny z dziećmi), proszę duszpasterzy o wygłoszenie wtedy krótkiej egzorty mającej wymiar ewangelizacyjny i zachęcającej do odnowienia wiary i praktyk religijnych.

 7. 9. Zachęcam wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Pomocą w tym względzie może służyć załączony wzór modlitwy. (Aby pobrać, KLIKNIJ TUTAJ)

 8. 10. Bardzo proszę, aby w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy umożliwić o wyznaczonych godzinach przyjęcie Komunii św. wiernym, którzy będą łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy św. za pośrednictwem mediów.

Życząc wszystkim obfitości łask Bożych na nadchodzący czas Wielkiego Tygodnia oraz zawierzając nas wszystkich opiece Najświętszej Maryi Panny, z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Ks. dr hab. Robert Kantor

KANCLERZ

 

Uroczystość Odpustowa ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego- Zalesie 11 sierpnia 2019r

ZADUSZKI STRAŻACKIE

PARAFIANIE NA INAUGURACJI V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ- 21 KWIETNIA 2018 r.

Jasna Góra - 15 kwietnia 2018 r.

Powrót

ZADUSZKI STRAŻACKIE

Powrót

Dożynki Gminne- Zalesie 27 sierpnia 2017 r.

Powrót

SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KS. EUGENIUSZA MROŻKA

Powrót

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA- 2017

Powrót

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych

Powrót

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW- Zalesie, 28 sierpnia 2016 r.

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE KU CZCI ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Tydzień Misyjny Światowych Dni Młodzieży

Znaki Światowych Dni Młodzieży; drewniany krzyż oraz Ikona Salus Populi Romani- Wybawicielki Ludu Rzymskiego pośród nas.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Powrót

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - KRAKÓW 2016

Odpust Parafialny, 10 sierpnia 2014 r.

Powrót

Uroczystość Bożego Ciała, 19 czerwca 2014 r.

Powrót

Wizytacja Kanoniczna 31 maja- 1 czerwca 2014 r.

Powrót

Niedziela Palmowa

Suma Odpustowa i Msza Jubileuszowa Księży:

 

Ks. Stanisława Burzawy- Jubileusz Złoty

Ks. Bolesława Margańskiego- Jubileusz Złoty

Ks. Stanisława Kozy- Jubileusz Złoty

Ks. Stanisława Berdzika- Jubileusz Perłowy

Ks. Ryszarda Kochanowicza- Jubileusz Srebrny

Ks. Jana Gniewka- Jubileusz Srebrny

Ks. Pawła Dudy- Jubileusz Kryształowy

Ks. Mirosława Florka- Jubileusz Cynowy

Ks. Mariusza Florka- Jubileusz Cynowy

 

„Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw - czy to będą sprawy osobiste, czy rodzinne, czy społeczne - ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw «po kapłańsku». Wtedy tylko - w kręgu tych wszystkich spraw - jesteśmy sobą. Kiedy zaś naprawdę służymy owym ludzkim, nieraz bardzo trudnym sprawom, wtedy jesteśmy sobą: wierni swojemu własnemu powołaniu. Musimy z całą przenikliwością szukać razem z wszystkimi ludźmi tej prawdy i tej sprawiedliwości, której właściwy i ostateczny wymiar znajdujemy nie gdzie indziej, ale tylko w Ewangelii - owszem, w samym Chrystusie”. Te słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane do kapłanów w katedrze Świętej Rodziny w Częstochowie 6 czerwca 1979 r. są w jakiś sposób opisem życia kapłańskiego i zmagań o dobro człowieka Dostojnych Księży Jubilatów, którzy 11 sierpnia 2013 roku, podczas odpustu ku czci Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zalesiu, mieli swoje kapłańskie jubileusze.

Tymi czcigodnymi Jubilatami byli księża pochodzący z Parafii Zalesie ,księża pracujący w Dekanacie Limanowa i rodak obecnego księdza proboszcza w Zalesiu, Ks. dr Bolesław Margański kaznodzieja tej Jubileuszowej Mszy Św.

Złoci Jubilaci:

Ks. dr Stanisław Burzawa – proboszcz w Zalesiu w latach 1982- 2007

Ks. Prałat dr Bolesław Margański – były prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Ks. Prałat Stanisław Koza – proboszcz w Siekierczynie w latach 1977- 2008

 

Perłowy Jubilat Ks. mgr Stanisław Berdzik – proboszcz w Tęgoborzy.

 

Srebrni Jubilaci:

Ks. mgr Ryszard Kochanowicz – proboszcz w Zalesiu

Ks. mgr Jan Gniewek – proboszcz w Słopnicach Dolnych

 

Kryształowy Jubilat ,Ks. dr Paweł Duda, od 2007 roku pracujący USA

 

Cynowi Jubilaci:

Ks. mgr Mariusz Florek – wikariusz w parafii Jadowniki Podgórne

Ks. mgr Mirosław Florek – wikariusz w parafii Wielogłowy

 

Życzenia Błogosławieństwa w służbie Bogu i ludziom, Jubilatom złożyli:

Ks. Dziekan Dekanatu Limanowa- Ks. dr Wiesław Piotrowski, Księża z Dekanatu, Księża Rodacy, Wójt Gminy Kamienica dr Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Kuchnia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mieczysław Marek, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu mgr Maria Buczek, wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły, przedstawiciele grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej, Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Scholi, Liturgicznej Służby Ołtarza, Parafianie i Goście.

 

W imieniu swoim i Księży Jubilatów dziękuję za przygotowanie tej Uroczystości: Pani mgr Barbarze Trojanowskiej i dziewczętom ze Scholi Parafialnej, orkiestrze ze Szczawy i naszej, kapeli z Kamienicy, Paniom i Panom z Rady Parafialnej, Paniom:Lucynie Zapała, Małgorzacie Sopata , Beacie Piksa, Strażakom, firmie Piotrek – Bus, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Panu Kościelnemu, zarządowi i członkom TPWSD, wszystkim Parafianom i Gościom za modlitwę i życzenia. Ks. Ryszard Kochanowicz

Dzisiaj jest

sobota,
03 grudnia 2022

(337. dzień roku)

Święta

Sobota, I Tydzień Adwentu
Rok A, I
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezb.

Licznik

Liczba wyświetleń:
3279997

Zegar

Blok reklamowy